Каква е разликата между кубичен сантиметър (cc) и милилитър (mL)? Това са едно и също измерване; няма разлика в обема. Основната разлика е, че милилитри се използват за количества течности, докато кубични сантиметри се използват за твърди вещества. Без значение какво се измерва, 1 cc винаги се равнява на 1 mL.

equally, How do you measure a cc?

Човек може да измери кубика на двигателя по изчисляване на обхват или обем на удара т.е. движение на буталото в цилиндъра на двигателя от горната мъртва точка до долната мъртва точка по време на всеки един ход. куб.см на всеки двигател е обща сума от целия обем на общия брой цилиндри в двигателя на всеки автомобил или машина.

Then, What is 1cc in MG?

Тегло на 1 кубичен сантиметър (cc, cm3) чиста вода при температура 4 ° C = 1000 милиграма (mg) = 0.001 килограм (kg).

likewise How much is 1 cc in a syringe? In other words, един милилитър (1 ml) е равен на един кубичен сантиметър (1 куб. См). Това е спринцовка от три десети милилитра. Може да се нарече спринцовка „0.3 ml“ или спринцовка „0.3 cc“.

10 cc е същото като 10 ml?

равно на 1ml = 1 cc или cm3; Така, 10 ml е близо до 10 cm3 или 10cc.

19 Свързани въпроси Отговори намерени

Съдържание

2.5 cc половин чаена лъжичка ли е?

2.5 cc are the same as 0.507210340527 Чаена лъжичка.

Същото ли е mg като CC?

Кубичните сантиметри и милиграмите са напълно различни. Един кубичен сантиметър е един милилитър (mL) вещество. Един милиграм е хилядна част от грам. Не можеш наистина да кажем, че една CC от всичко е равна на това тегло.

Каква е разликата между MG и CC?

mg = милиграм е мярка за тегло. cc = кубичен сантиметър е мярка за обем.

CC грам ли е?

1 кубичен сантиметър (cu cm) = 1 грам (g). Кубически сантиметър (куб. См) е единица за обем, използвана в метричната система. Грам (g) е единица за тегло, използвана в метрична система. Моля, обърнете внимание, че това е преобразуване на обем в тегло, това преобразуване е валидно само за чиста вода при температура 4 ° C.

1 cc е същото като 1 mg?

Няма преобразуване в mg, така че без значение как може да използвате cc, това все още е 1% решение.

Колко кубика е спринцовка от 100 единици?

Спринцовка от 100 единици съдържа 100 единици инсулин в обем от 1 куб.см. (или 1 ml).

Колко cc е спринцовка от 10 ml?

Следователно 10 ml са равни 10 куб.см..

5cc ли е същото като 5 ml?

Колко cc има в 5 ml? … Един кубичен сантиметър (cc) е еквивалентен на един милиметър (mL). Следователно 5 ml е същото като 5cc.

Колко милиграма е 10 cc?

Таблица за преобразуване на кубични сантиметри в милиграми

Таблица за преобразуване на кубични сантиметри в милиграми

0.01 cm3

= 10 mg
0.1 cm3 = 100 mg 10.1 cm3 = 10100 mg
0.02 cm3 = 20 mg 0.2 cm3 = 200 mg 10.2 cm3 = 10200 mg
0.03 cm3 = 30 mg 0.3 cm3 = 300 mg 10.3 cm3 = 10300 mg
0.04 cm3 = 40 mg 0.4 cm3 = 400 mg 10.4 cm3 = 10400 mg

Какво е cc в течност?

Кубичен сантиметър (или кубичен сантиметър на американски английски) (символ на единица SI: cm3; съкращения, различни от SI: cc и ccm) е често използвана единица за обем, която съответства на обемът на куб с размери 1 cm x 1 cm × 1 cm. Един кубичен сантиметър съответства на обем от един милилитър.

Is 5 mL the same as 5 cc?

Колко cc има в 5 ml? … Един кубичен сантиметър (cc) е еквивалентен на един милиметър (mL). Следователно 5 ml е същото като 5cc.

Is 2 mL the same as 2 cc?

За да преобразувате всяка стойност в cc в милилитри, просто умножете стойността в cc по коефициента на преобразуване 1. Така че, 2 cc по 1 е равно на 2 милилитра.

Колко mcg има в CC?

резултат на преобразуване за две обеми вода спрямо тегло:
От единица Символ Равен резултат За единица Символ
1 микрограм вода µg-mcg =

0.0010

кубични сантиметри

вода cm

3

– cc

Какво е 20ml в MG?

Конвертирайте 20 милилитра в милиграм

20 милилитра (ml)
20,000 XNUMX милиграма

(Мг)
1 ml = 1,000 mg 1 mg = 0.001000 ml

Колко е 2 mg в cc?

Таблица за преобразуване на милиграми в кубични сантиметри

Таблица за преобразуване на милиграми в кубични сантиметри
0.01 mg = 1.0E-5 cm3 0.1 mg = 0.0001 cm3
0.02 mg = 2.0E-5 cm3 0.2 mg = 0.0002 cm3
0.03 mg = 3.0E-5 cm3 0.3 mg = 0.0003 cm3
0.04 mg = 4.0E-5 cm3 0.4 mg = 0.0004 cm3

Колко cc е 200 mg?

Преобразувайте 200 милиграма/милилитър в грамове/кубически сантиметри

200 милиграма/милилитър (mg/mL)
0.200000 грамове

/Кубически сантиметри (g/cm3)
1 mg/mL = 0.001000 g/cm3 1 g/cm3 = 1,000 mg/mL

Колко mcg има в cc?

резултат на преобразуване за две обеми вода спрямо тегло:
От единица Символ Равен резултат За единица Символ
1 микрограм вода µg-mcg =

0.0010

кубични сантиметри

вода cm

3

– cc

Колко cc е 5 грама?

Таблица за преобразуване

грама до кубични сантиметри
g куб. см
3 3
4 4
5 5

Колко грама е 77 cc?

Отговорът е 1. Предполагаме, че конвертирате между грам [вода] и кубичен сантиметър. Можете да видите повече подробности за всяка мерна единица: грамове или кубици Извлечената от SI единица за обем е кубичният метър.

Какво се има предвид под G cc?

Грамът на кубичен сантиметър е единица за плътност в CGS система, обикновено използвана в химията, дефинирана като маса в грамове, разделена на обема в кубични сантиметри. … Това е еквивалентно на единиците грам на милилитър (g/mL) и килограм на литър (kg/L).