Jaký je LCD 6 a 3?

In the previous example the Least Common Multiple of 3 and 6 was 6. In other words the Least Common Denominator of 1 3 and 1 6 is 6. Find the Least Common Multiple of the denominators (which is called the Least Common Denominator). Then add (or subtract) the fractions, as we wish!

Jaký je také LCD 9 a 12?

Vaším společným jmenovatelem by bylo 36.

Co je to LCD 3 a 7?

Pokud chcete sečíst nebo odečíst dvě zlomky se 3 a 7 jako jmenovateli, musíte znát nejméně společného jmenovatele (LCD) 3 a 7. Nejméně společný jmenovatel, nazývaný také nejnižší společný jmenovatel (LCD), ze 3 a 7 je 21.

Also to know What is the GCF of 6 and 3? The GCF of 3 and 6 is 3.

Jaký je LCD 7 a 4?

4 and 7 have 28 a 56 in common BUT the LCM would be 28 since that’s the LEAST common, or the smallest number that they would have in common.

Nalezeno 19 souvisejících otázek

Obsah

Co je GCF 55 a 77?

GCF 55 a 77 podle seznamu společných faktorů

Největší společný faktor 55 a 77 je tedy 11.

Do čeho jde 9 a 12?

Vytvořením faktorových stromů můžete identifikovat největší společné faktory dvou čísel. 9=3⋅3 a 12=2⋅2⋅3 , v tomto případě je jediným společným faktorem 3 a tedy největší.

Co je LCM 36 a 3?

Jaký je LCM 3 a 36? LCM 3 a 36 je 36.

Co je GCF 3 a 7?

GCF 3 a 7 podle seznamu společných faktorů

Největší společný faktor 3 a 7 je 1.

Jaký je LCD 7 a 9?

63 je nejmenší společný násobek 7 a 9.

Jaký je nejmenší společný jmenovatel 3 a 15?

Odpověď: LCM 3 a 15 je 15.

Co je GCF 36 24?

GCF 24 a 36 je 12.

Co je GCF 18 a 24?

Správná odpověď:

18 a 24 sdílejí jeden 2 a jeden 3 společně. Vynásobíme je, abychom získali GCF, takže 2 * 3 = 6 je GCF 18 a 24.

Co je GCF 27 a 66?

GCF 27 a 66 je 3.

Co je GCF 16 a 20?

Odpověď: GCF 16 a 20 je 4.

Co je GCF 4 a 7?

Odpověď: GCF 4 a 7 je 1.

Co je GCF 46 a 69?

Odpověď: GCF 46 a 69 je 23.

Jaký je HCF 12 a 15?

Jak je vidět, 12 a 15 mají pouze jeden společný primární faktor, tj 3. Proto je HCF 12 a 15 3.

Co je GCF 63 a 42?

GCF 42 a 63 podle seznamu společných faktorů

Největší společný faktor 42 a 63 je tedy 21.

Jaký je HCF 36 a 24?

Odpověď: HCF 24 a 36 je 12.

Co je GCF 3 a 9?

GCF 3 a 9 podle seznamu společných faktorů

Existují 2 společné faktory 3 a 9, což jsou 1 a 3. Největší společný faktor 3 a 9 tedy je 3.

Co je GCF 3 a 4?

GCF 3 a 4 podle seznamu společných faktorů

Největší společný faktor 3 a 4 je 1.

Co je GCF 63 a 36?

Odpověď: GCF 36 a 63 je 9.

Jaký je HCF 12 a 36?

Jak je vidět, 12 a 36 mají společné hlavní faktory. Proto je HCF 12 a 36 2 × 2 × 3 = 12.

Co je GCF 56 64?

GCF 56 a 64 podle seznamu společných faktorů

Největší společný faktor 56 a 64 je tedy 8.